top of page
1cf537_ce63cd3d76cc48a6abcd8440a93f84ce~mv2.jpg

HORSEMANSHIP

Horsemanship je široki pojam koji obuhvaća način ophođenja prema konju. On se odnosi na način na koji bivamo s konjima i radimo s njima. Način na koji pristupamo riješavanju problema i poteškoća s konjima, na koji poučavamo konje i prije svega način na koji gradimo odnos s njima.

U podlozi svega je stav i namjera da s konjima možemo imati odnos utemeljen na obostranom razumijevanju i zadovoljstvu. 

Konjima je najvažnija stvar na svijetu sigurnost, a horsemanship podrazumijeva upravo to.

 

Želite li da vaš konj osjeća sigurno uz vas, da bira biti s vama?  Da možete riješiti poteškoće u treningu na način koji ojačava povjerenje vašeg konja u vas? 

Ako je odgovor da onda je ovaj program idealan za vas.

1cf537_ce63cd3d76cc48a6abcd8440a93f84ce~mv2.jpg

HORSEMANSHIP

Horsemanship je široki pojam koji obuhvaća način ophođenja prema konju. On se odnosi na način na koji bivamo s konjima i radimo s njima. Način na koji pristupamo riješavanju problema i poteškoća s konjima, na koji poučavamo konje i prije svega način na koji gradimo odnos s njima.

U podlozi svega je stav i namjera da s konjima možemo imati odnos utemeljen na obostranom razumijevanju i zadovoljstvu. 

Konjima je najvažnija stvar na svijetu sigurnost, a horsemanship podrazumijeva upravo to.

 

Želite li da vaš konj osjeća sigurno uz vas, da bira biti s vama?  Da možete riješiti poteškoće u treningu na način koji ojačava povjerenje vašeg konja u vas? 

Ako je odgovor da onda je ovaj program idealan za vas.

1cf537_ce63cd3d76cc48a6abcd8440a93f84ce~mv2.jpg

HORSEMANSHIP

Horsemanship je široki pojam koji obuhvaća način ophođenja prema konju. On se odnosi na način na koji bivamo s konjima i radimo s njima. Način na koji pristupamo riješavanju problema i poteškoća s konjima, na koji poučavamo konje i prije svega način na koji gradimo odnos s njima.

U podlozi svega je stav i namjera da s konjima možemo imati odnos utemeljen na obostranom razumijevanju i zadovoljstvu. 

Konjima je najvažnija stvar na svijetu sigurnost, a horsemanship podrazumijeva upravo to.

 

Želite li da vaš konj osjeća sigurno uz vas, da bira biti s vama?  Da možete riješiti poteškoće u treningu na način koji ojačava povjerenje vašeg konja u vas? 

Ako je odgovor da onda je ovaj program idealan za vas.

bottom of page